Stort besøgstal

Bibliotekar, fra Struer Bibliotek, Kaj Rasmussen mener at en ret nøjagtig statistik ville vise ca. 600 biblioteksbesøgende pr. dag. Her var indtrykket at ingen besøgende gik uberørt gennem gallerigangen. Mere end halvdelen viste flygtig interesse, - så et , to eller tre billeder. Mindst 20 - 25 pct. standse op og gik gennem udstillingens værker. Omregnet i tal må det betyde at ialt 12000 mennesker har gået forbi vores billeder og iflg. K.R. været berørte af det coloristiske miljø. Heraf standsede ca. 6000 op og ofrede billederne flygtigere = (2-3 billeder) eller større = ( fra billede til billede).
K.R.´s skøn for sidste gruppe var omkring 20 procent = 2400 mennesker.

Kaj Rasmussen så igen lejlighed til at understrege at Struer Bibliotek gerne så Fri-Foto-udstilling som en årlig tilbagevendende begivenhed. Han nævnede at han havde været i forbindelse med Skive bibliotek ang. videreførselse af en sådan fast udstilling. Samtidig var det hans tanke at Brande og et par andre biblioteker i Amtet skulle inddrages, sådan at udstillingen ville få endnu større bredde for stort set de samme omkostninger. 

HOME

 

Foto. Lau. Giversen