HOME

 

2008 er udråbt som sangens år. I den anledning luftede museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund, en gammel idé om at lave en Hadsund Sangbog.

Ideen fængede hos de øvrige »rødder« i Kulturelt Samråd, der straks udvidede projektet til at være en Mariager Fjord sangbog – en sangbog for hele kommunen, med sange, som vil kunne synges ved forskellige lokale fester og sammenkomster.

Grundlaget for ideen blev skabt for mange år siden af en meget sangglad hadsunder. Karlo Jensen, også kaldet Post-Karlo, var velsignet med et godt humør og en stor sangglæde. Han opsnappede mange viser rundt omkring, som han skrev ned. Karlo var aldrig karrig med at dele ud af kopier fra sin samling, så Hadsund Egns Museum nød godt af hans interesse for den folkelige sangskat.

En »Fjorden synger...« sangbog vil være et værdigt minde over Post-Karlo, der døde i 2003.

Kulturelt Samråd nedsatte et udvalg, bestående af Jette Rask, Jane Grøn og Lise Andersen, der gennem pressen opfordrede alle, der i deres gemmer havde sange, omhandlende en lokalitet i den nuværende Mariagerfjord Kommune, til at fremsende dem.

Der kom rigtig mange sange og fra hver en afkrog af kommunen! Der var endda nogen, der ligefrem satte sig ned og skrev nye sange til bogen! Efterhånden blev materialet så stort, at det var nødvendigt at vælge nogle fra. Det var svært, men redaktionen har forsøgt at få sangene til at dække så bredt et repertoire som muligt, og her er sange skrevet af professionelle og anerkendte poeter, såvel som sange skrevet af amatører - læg som lærd.
Sangbogen har stor geografisk spredning, omend det må indrømmes, at der er en uforholdsmæssig stor del Hadsund sange, hvilket nok ikke skyldes, at hadsundere er mere poetisk anlagte, men mere det faktum, at man – takket være Karlo Jensen – har været bedre til at bevare de gamle viser i Hadsund.
Bogen er illustreret med meget smukke nye farvebilleder fra fjordområdet, taget af Erik Sørensen, Hadsund, der virkelig har øje for sin hjemegns skønhed.

Ud over farvebillederne har museer og lokalarkiver i kommunen bidraget med gamle sort- hvide billeder.

Bogen er på 204 sider, og indeholder 171 sange.

Den kan købes i boghandler og på biblioteker i Mariagerfjord Kommune, samt på Hadsund Egns Museum.

 Fjorden synger................